Havsgurkapeptid

produkt

  • Sea Cucumber Peptide

    Havsgurkapeptid

    Havsgurkapeptid är en liten molekylpeptid, den extraheras från färsk eller torkad havsgurka med riktad bioenzymsmältningsteknik. De är främst kollagenpeptider och har en speciell fiskig lukt. Dessutom innehåller gurka också glykopeptider och andra aktiva peptider. Ingredienserna innehåller aktivt kalcium, monopol-sackarid, peptid, havsgurkasaponin och aminosyror. Jämfört med havsgurka har havsgurkapolypeptid goda fysikalisk-kemiska egenskaper såsom löslighet, stabilitet och låg viskositet. Därför har den enzymatiska hydrolysen av havsgurkapeptid högre biotillgänglighet än vanliga havsgurkaprodukter. Det används ofta i livsmedel och hälsovårdsprodukter.